Qui som

ATLAS GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

ATLAS Gestión Medioambiental, S.A. construeix i explota el Dipòsit de Residus Perillosos de Catalunya, activitat declarada servei públic per la Generalitat de Catalunya. Atlas Gestión Medioambiental S.A. pertany en un 50% per part de FCC ámbito SA encarregada en la gestió de residus industrials i 50% l’empresa TRADEBE divisió encarregada també de la gestió de residus industrials.

Aquest dipòsit gestiona tots els residus perillosos generats a Catalunya, on el destí final d’aquests sigui la disposició controlada, segons la normativa vigent. Existeix una Comissió de Seguiment Mediambiental, presidida per l’Alcalde de Castellolí, i el Gerent de l’Agencia de Residus de Catalunya, per vetllar pel correcte funcionament de la instal·lació.

ATLAS és una empresa que gestiona l’únic dipòsit controlat de residus especials de Catalunya, i cobreix les necessitats de gestió d’aquests residus de la indústria catalana aproximadament pels pròxims 17 anys.

Tota la instal·lació presenta un tancament perimetral amb una única porta d’accés al recinte general, controlada des d’oficines.