Residus admissibles

Amiant i fibrociment

Gestió del fibrociment

Donada la perillositat del fibrociment amb amiant, cal que ens protegim a l’hora de tocar-lo.

Si per treure el material necessitem desmuntar-lo, no ho farem nosaltres sinó que caldrà contractar els serveis d’una empresa especialitzada que se n’encarregui. Aquestes empreses han d’estar inscrites al Registre d’Espreses amb Risc d’Amiant (RERA), del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

En canvi, si es tracta d’una peça petita que podem transportar fins a la deixalleria, cal prendre les següents precaucions:

  1. No trencar, tallar ni foradar mai el material (si es trenca s’alliberen fibres, incrementant el risc d’inhalar-les).
  2. Evitar manipular el material en presència d’altres persones, per reduir el perill d’exposició a tercers.
  3. Utilitzar guants i mascareta d’un sol ús, i llençar-ho tot quan haguem acabat la feina. La mascareta es pot recollir a la mateixa deixalleria.
  4. Mullar el material per evitar que es desprenguin fibres, reduint així el risc d’inhalar-les.
  5. Embolicar el residu amb film transparent o amb bosses. La deixalleria subministra film per a aquesta finalitat.
  6. Rentar la roba que haguem fet servir sense espolsar-la ni barrejar-la amb d’altra, per reduir el risc de trasllat de les fibres que s’hi adhereixen.
  7. No netejar la zona afectada amb escombres ni aire per evitar que les fibres es dispersin en l’aire. Utilitzar un pal de fregar humit i esbandir-lo o llençar-lo quan haguem acabat.
  8. Dutxar-nos una vegada haguem acabat la feina, per eliminar les fibres que hagin pogut quedar adherides a la pell.
  9. Portar el fibrociment degudament embolicat i separat de la resta de materials a la deixalleria, i dipositar-lo al lloc corresponent seguint les indicacions dels operaris.

És molt important no abandonar mai aquest residu al medi natural o a la via pública, ni dipositar-lo als contenidors que es troben al carrer.

Els industrials no poden anar a la deixalleria a portar aquest tipus de residu. Han de seguir un protocol de treball específic, contractant una empresa especialitzada inscrita al Registre d’Espreses amb Risc d’Amiant (RERA).

Conceptes relacionats

L’ASBEST, o AMIANT, és el nom amb què es coneix un grup de minerals metamòrfics fibrosos, generalment amosita, crisolita, crocidolita i les formes fibroses de la tremolita, l’actinolita i l’antofil·lita, que es poden trobar en estat natural.

Els minerals d’asbest tenen fibres llargues i resistents que es poden separar i són prou flexibles com per ser entrellaçades i també resisteixen altes temperatures. A causa d’aquestes característiques, l’asbest s’ha emprat en una gran varietat de productes manufacturats, principalment en materials de construcció , productes de fricció, teixits termoresistents, envasos, empaquetaments i revestiments.

El FIBROCIMENT és una barreja de ciment porland i fibres d’amiant ( o asbest) que li donen una gran resistència mecànica alhora que una gran lleugeresa i resistència a la intempèrie. Per aquest motiu, s’emprava com a tancament de façanes, cobertes lleugeres o, bé, per a la fabricació de canonades o xemeneies, especialment a l’època dels anys 70.